Služba v rakusku

Veľmi populárne povolanie je strážna služba v rakusku. Obrovské množstvo cudzincov je zamestnaných do bezpečnostných služieb ktoré sú nielen dobre platene ale ponúkajú vynikajúce zamestnanie kde človek nemusí veľmi manuálne pracovať. Strážite nielen firemne objekty ale aj bary, diskotéky, banky a iné inštitúcie ktoré o vašu činnosť majú nesmierny záujem.

Samozrejme treba byt schopný priameho boja v prípade konfliktu tak veľkého že nebude iné východisko len daného páchateľa osobne napadnúť, poprípade výstražným výstrelom ho zastrašiť a spacifikovať. Osobne som sa stretol s viacerými cudzincami srbského pôvodu ktorí boli zamestnaní v strážnej službe.

Služba v rakusku môže samozrejme prebiehať aj po dohode s našou vojenskou armádou ako výmenný pobyt poprípade ako dohoda pre zdokonalenie kvality vojakov, zdokonalenie v jazyku, zdokonalenie v bojových umeniach a odbúranie jazykovej bariéry ktorá medzi nami a Rakúšanmi panuje.

Ako službu v Rakúsku môžeme chápať aj službu v sociálnych zariadeniach zdravotníckej starostlivosti, nemocničných zariadeniach a domovoch dôchodcov. V posledných rokoch záujem o tieto služby nesmierne stúpa, pretože Rakúsko trpí nedostatkom nemocničného personálu ktorí je v Rakúsku tak žiadaný.

Nečudujme sa preto že väčšina zdravotných sestier a lekárov odchádza za hranice Slovenska a nachádza tam kvalitne uplatnenie za neporovnateľné lepšieho finančného ohodnotenia.

Za 10 dni sa dá v Rakúsku po návšteve viacerých pracovniach agentúr nájsť iste zamestnanie aj v tejto oblasti a takomto spôsobom odslúžiť niekoľko rokov a užívať si v pohodli domova dôchodok na Slovensku. A ako už všetci vieme tak dôchodok z Rakúska je neporovnateľné nižšie a v porovnaní s rakúskymi cenami je životná úroveň pri Rakúskom dôchodku a našich cenách neskutočné výhodná a priam by som povedal že až žiadaná.

Z môjho článku vypláva že služba v rakusku v akejkoľvek podobe je neskutočné žiadaná a je len na váš pre ktorý nich sa rozhodnete.