Elektrikár – ÚDRŽBÁR

Nemecko – Popis pozice: Starostlivosť a údržba hotelového zariadenia za pomoci využívania: – údržbárskych prác – elektrikárskych prác – drobných zámočníckych prác atď. POŽADUJEME: Osvedčenie o odbornej spsobilosti pracovníka v elektrotechnike pre riadenie činnosti prevádzky poda 2…